освітні програми
«позиції художника/-ці» (2020) освітня програма, присвячена соціальним функціям мистецтва;  розгляду, історизації, аналізу зон компетенції художника/-ці з увагою до локального контексту.

протягом програми були випробувані базові дисципліни тривалої програми «курсу мистецтва». програма є самоосвітньою та відкритою до інтересів учасників/-ць: структура і наповнення авторських курсів уточнювалася або трансформувалася в процесі практичного виконання та обговорень усередині групи.

програма має міждисциплінарний перформативний характер, фокусується на теорії та практиці із наголосом на критичні й дослідницькі підходи. основний фокус – розгляд позицій художника/-ці в історичних, культурних, інституційних контекстах країн центрально-східної європи повоєнних часів.

Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів/-ок.