курс лади наконечної

лада наконечна – художниця, учасниця групи р.е.п., кураторського об’єднання худрада та співзасновниця метод фонду.

практики наслідування
програма курсу

Практично-теоретичний курс «Практики наслідування» розглядає мистецькі стратегії, творчі методи, репрезентаційні формати та інші способи мистецьких реалізацій та звертає увагу на їх контекстуальні трансформації в часі та просторі в залежності від історичних і локальних особливостей. Базова дворічна програма «Курсу мистецтва» Метод Фонду тематично охоплює широке поле діяльності художника/-ці з метою його огляду й картографування, а також з’ясовує структурні питання вироблення та показу твору мистецтва.

Практична частина курсу базується на створених ситуаціях, провокаціях у яких учасники/-ці спільно тестують мистецтво як метод, інструмент або спосіб дії. У завданнях аналізується візуальна мова, механізми утримання та змінення значень матеріалу, способи організації та медіації матеріалу в публічному просторі, концептуалізація і конкретизація певного простору в процесі конструювання, активізації контексту.

е.п., акція учасників/-ць курсу «простір уваги», 2017